Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kuruluş hikayesi.
Yapım: AİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü – Aralık 2009