Video klip; reklamsal ya da sanatsal amaçlarla çekilen, görüntüyle sesin bütünleştirilmesiyle oluşturulmuş kısa filmdir. Hazırladığım kliplerde Bolu’nun önemli turistik ve doğal güzellikleri barındıran noktalardan, görselliği ön planda tutarak uygun müzikler eşliğinde birkaç çalışmam olmuştu.